Parlem

Si voleu contactar amb el centre ho podeu fer trucant-nos al 977 21 22 60, a través del mobil 683378346 on podeu deixar també un missatge whats, o per correu electrònic a l’adreça: info@terapiafamiliartarragona.com.

Un professional del nostre equip mantindrà una breu conversa telefònica per comprovar que estem capacitats per ajudar-lo amb el seu problema, així com per solucionar els seus dubtes de tipus tècnic (qui l’atendrà, la durada de les sessions, dels tractaments, quins membres de la família haurien d’assistir-hi, la coordinació amb d’altres professionals, si s’escau) i econòmic.

Un cop concertada la visita, ens trobareu a la Rambla Nova 119, esc.B, 2-1, de Tarragona.