Formació

Model Sistèmic

Model Sistèmic

Model Sistèmic
Cursos i Seminaris

Cursos i Seminaris

Cursos i Seminaris
Modul de Supervisió

Mòdul de Supervisió

Mòdul de Supervisió

Espai d'aprenentatge per professionals dels àmbits de la salut mental i social. La oferta inclou diferents possibilitats des de la formació post-grau del model relacional sistèmic, fins a cursos i seminaris organitzats anualment per la formació continuada. Tots aquests cursos estan acreditats per la FEATF I FEAP.

Material audiovisual relacionat amb la formació