Terapia Familiar

En situacions de crisi individual i relacional intervenim amb una psicoteràpia que inclou a tots els membres de la família. Entenem que la participació dels diversos membres de la família permet una major comprensió i resolució de la situació de crisi per part de tots. Utilitzem els recursos propis de cada família com a instruments de canvi.

En alguns casos les intervencions poden ser més llargues i intenses en funció de la gravetat de la simptomatologia (depressions, trastorns ansiosos, trastorns alimentaris, trastorns obsessius compulsius, etc.)

Teràpia quan el pacient és un nen

Habitualment treballem amb el nen conjuntament amb els pares (o les figures de referència que exerceixen un rol parental). Quan es considera indicat, realitzem una primera sessió amb els pares per tal de recollir informació sobre la història familiar, la història de desenvolupament dels menors, els símptomes i les intervencions realitzades anteriorment. Posteriorment veiem a tota la família, utilitzant diverses metodologies en funció del cas, per començar a entendre les raons de la simptomatologia del menor i dissenyar conjuntament amb els pares una intervenció.

En ocasions, realitzem sessions individuals amb els nens, complementàries a les sessions que es realitzen amb els pares i amb la família en un conjunt.

Teràpia quan el pacient és un adolescent.

Realitzem una primera sessió en què convidem els pares i a l'adolescent, amb l'objectiu d'organitzar conjuntament un pla de treball. En funció del cas, realitzem convocatòries diferenciades per a les següents sessions, espais individuals per a l'adolescent, si aquest hi està d'acord i es considera oportú per al treball terapèutic, així com sessions parentals i familiars conjuntes.

De vegades l'adolescent no vol assistir al espai terapèutic. En la nostra experiència, és útil, en aquests casos, iniciar el treball amb els pares buscant incloure a l'adolescent més endavant.

Totes les teràpies s'inicien amb una conversa telefònica en què es parla sobre les condicions inicials de treball. Cada família, parella i individu es únic i cada procés terapèutic hauria de ser dissenyat a mida.