Terapia Individual

A la psicoteràpia individual intervenim per poder superar les situacions que provoquen sofriment psíquic i símptomes promovent els recursos individuals i relacionals de qui el pateix. Moltes vegades es tracta de persones amb dificultats per establir relacions estables i que pateixen el seu malestar en forma d’ansietat o depressió. Algunes vegades, en aquest espai de teràpia individual, es pot convidar altres membres de la família.

A la psicoteràpia individual també acollim persones amb una parella que no està disposada a participar en el procés terapèutic.

Totes les teràpies s'inicien amb una conversa telefònica en què es parla sobre les condicions inicials de treball. Cada individu es únic i cada procés terapèutic hauria de ser dissenyat a mida.