Terapia de Parella

Quan la demanda es la pròpia relació de parella, la intervenció és amb ambdós membres de la parella. Excepcionalment, quan el procés ho requereix, es poden realitzar sessions individuals. En aquest espai ajudem a aclarir i a superar la crisis conjugal, amb l’objectiu de que cadascun dels membres pugui prendre les decisions oportunes.

En altres casos, la teràpia de parella és el recurs indicat per a gestionar en parella els símptomes físics, socials i psicopatològics d’un dels membres. En aquestes situacions, la relació de parella ens ajuda a entendre i a millorar les manifestacions de patiment individual.

Totes les teràpies s'inicien amb una conversa telefònica en què es parla sobre les condicions inicials de treball. Cada parella i individu es únic i cada procés terapèutic hauria de ser dissenyat a mida.